Renovace interiérů a exteriérů

`

generální renovace dubového ostění a vnitřních okenic v rezidenci litoměřického biskupa

Restaurátorský postup - ostění a okenice byly konstrukčně povoleny ve svých rámových spojích, výplně rámů byly velmi často popraskané, povrch, zvláště u okenic, byl zdegradován od UV záření. Bylo nutné odstranit časté neodborné a necitlivé zásahy z předchozích oprav. Před samotným započetím demontážních prací byl každý kus přesně zaměřen, popsán a zaevidován. Po převozu do ateliéru byly demotovány rámové konstrukce, puklé výplně byly sklíženy, případně v krajích nastaveny. Byla sejmuta stará povrchová úprava včetně zdegradované vrstvy dřeva. Výplně rámů byly povrchově upraveny před zaklížením rámů. Rámové konstrukce byly zpevněny. Následovala montáž, v této fázi bylo nutné dodržet usazení segmentů do původních poloh. Kování bylo vyčištěno, lokálně doplněno. Byla provedena barevná retuš nově doplněných částí a následná povrchová úprava šelakovou politurou a včelím voskem.
 
 

vchodové dveře do činžovního domu

Smrkové dvoukřídlé dveře byly silně mechanicky poškozené, zvláště na jejich středové styčné hraně. Dveře byly velmi neodborně zkráceny na spodní části. Na dveřích byla nanesena silná vrstva barev. Bylo třeba odstranit nánosy barev, opravit mechanická poškození, upravit délku dveří a spodní zakončení tak, aby konstrukce byla tuhá, přepasovat zámky a vyrobit novou klapačku. Dále byla nanesena nová povrchová úprava a dveře byly osazeny na vyčištěné panty. Spodní zástrč bylo potřeba vyrobit novou.