Naši vážení zákazníci

Zde uvádíme výběr našich vážených klientů, kteří využili služeb naší restaurátorské dílny.

Inmes s.r.o.
Nadační fond pro vzdělávací aktivity
Facis architekti
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram – Svatá Hora

Biskupství litoměřické - Litoměřice
Distav.cz, stavební s.r.o. – Libušín
Stahl - stěhovací služba, spol.s.r.o., Praha – Radotín
Bytové družstvo nájemníků Ovenecká Praha 7
Interspedition Zeman, spol. s.r.o.
Hard Rock Cafe, s. r. o.
Vážená paní Petra Eisnerová – práce pro Emauzské opatství
Univerzitní centrum Na Baště
Domov Rent, s. r. o.

Vážený pan JUDr. Jan Šula
Vážení manželé Hofmanovi
Vážená paní Pavla Poděbradová
Vážená Paní Jana Tejkalová
Vážená paní Alena Poledńáková
Vážená pani Sylvie Kroupová
Vážení manželé Mejtští